Rynek pracy dostępny dla wszystkich

Program skoncentrowany na kształtowaniu świadomych działań skierowanych na rozpoznanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także wejściem ich na rynek pracy uwzględniając osoby z niepełnosprawnością.

Przeszkoleni realizatorzy
Odznaka Rekomendacje ekspertów
Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych
CEL PROJEKTU

Cele i efekty szkolenia

Cel główny projektu, w ramach którego realizowane jest szkolenie, to przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i w ramach prowadzonych zajęć/lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w procesach tranzycji związanych z ich przechodzeniem na kolejne etapy edukacyjne i, finalnie, z aktywnym wejściem na rynek pracy.

Wdrażanie nauczycieli do efektywnego wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji prowadzących perspektywicznie do aktywności na rynku pracy.

Aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat etapów rozwoju zawodowego człowieka.

Doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na rzecz uczniów z obszaru doradztwa zawodowego w ramach różnych zajęć edukacyjnych na kolejnych etapach edukacyjnych.

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania szkolnej oceny funkcjonalnej jako narzędzia wspierającego uczniów w rozwijaniu własnego potencjału, w szczególności kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności analizowania trendów na rynku pracy w kontekście szans na aktywność zawodową oraz skutecznego doradztwa zawodowego dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.

O PROJEKCIE

Jak to działa?

Stół z notatnikiem i laptopem

Szkolimy nauczycieli, pedagogów, psychologów

Podczas 7- godzinnych warsztatów nauczyciele, pedagodzy lub psycholodzy zostaną przygotowani do do podejmowania w macierzystej szkole planowych działań wspierających uczniów w procesach tranzycji, ukierunkowanych docelowo na skuteczne przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Plan Tematyczny

Moduł I

Rozwój dziecka i nastolatka a rozwój kompetencji zawodowych. Ocena funkcjonalna jako narzędzie wspierające. Szkolna Ocena Funkcjonalna (SzOF).

Moduł II

Działania nauczycieli na poszczególnych etapach edukacyjnych w zakresie przygotowania uczniów do świadomych wyborów i przyszłej aktywności na rynku pracy.

Moduł III

Rynek pracy dostępny dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami.

CO ZYSKUJESZ?

Korzyści udziału w programie

ZAPISY

Jak wziąć udział?

Warsztaty w formie online

Warsztaty są prowadzone w formie on-line przez profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych trenerów. Zapisy na szkolenie na platformie ORE.

Napisz do nas!